Vigtig info til alle MTB ryttere

april 26, 2017 Webmaster

Til orientering, så har der, i aftes og i nat – kørt en sag omkring modsat kørsel på sporet i grusgraven.

Personen, som henvender sig til os er meget insisterende på at vi skal få styr på problemet, da det er en potentiel “bombe” for sikkerheden og den offentlige adgang til sporene. Vi lægger os “fladt ned” og beklager siturationen og arbejder på bedre praksis fremover!

Med “modsat kørsel” har løbende været diskuteret i både bestyrelsen og MTB Udvalget i klubben, og vi har den officielle holdning at der IKKE må køres modsat på sporet til træninger. Vi mener dette er blevet løbende meldt ud, men vi ønsker at bruge denne sag til at stramme op på det!

Vi mener dog, at det kan foresvares, at have lidt frihed til at specielle rute-kombinationer til vores mange løb. Men når denne løsning vælges, og der foregår “rutevisning” på den ene eller anden måde, så skal der advares om det ude på sporet og ved startstedet!

Kommunen er meget opmærksom på at vi ikke må skilte for meget i skovene, men en lamineret A3 ved rute start ved både Nysø og den runde på-plads – og ved de berørte sektioner kan være løsningen. Blot husk at fjerne dem igen, efter hver træning.

Det er også i forslag, at der oprettes en centralt sted, hvor oplysninger om specielle forhold på sporene i Grusgraven og Militærskoven postes – det kan være rutearbejde, lukning af ruten pga. jagt eller løb eller andre forhold, som ikke har så meget relation til Varde Cykelklub. Vi må jo nok anerkende at vi ikke længere har “lokale spor” men nærmere “regionale spor” som tiltrækker brugere, som ikke får vores klub information. Vi er i overvejelse om en løsning, men er forsigtig med at sprede information på for mange platforme.

Vi håber at hver enkelt vil tage dette opslag til efterretning, og være fælles om at fastholde en fornuftig adfærd på sporene. Vi ved godt at tingene nogen gange kan tage en “uheldig” drejning, men hvis vi bare hurtigt kommer tilbage på rette spor, så er vi nået langt.

Ole Klemmensen,
fmd. for MTB Udvalget &
bestyrelsesmedlem i Varde Cykelklub