Vigtig opdatering omkring kommunikation i Varde Cykelklub

maj 14, 2018 Webmaster

Fokus på kommunikation – et ønske fra udviklingsmødet

Der har igennem længere tid, været et ønske i bestyrelsen om mere fokus på kommunikationen i klubben generelt.

På udviklingsmødet i november 2017 blev behovet endnu tydeligere. Det resulterede i et opslag i infobrevet fra januar 2018, om at bestyrelsen søgte en person blandt klubbens medlemmer, der havde lyst til at hjælpe bestyrelsen med at kommunikere relevante opslag, på de respektive platforme klubben har til kommunikation både internt og eksternt.

Første øvelse blev at skabe overblik over strukturen i VCK med de mange Facebook grupper og hjemmesider. Selvom netværket er stort, giver det mening med de mange grupper, der primært er knyttet op på de enkelte hold og vores lokale løb. Oversigten over strukturen kan ses nederst, så du også kan få overblik og se, om der er grupper, der er relevante for dig. Oversigten kommer ligeledes til at hænge i klubhuset.

Bestyrelsen vil her gerne opfordre alle medlemmer til at melde sig ind i Varde Cykelklub's FB gruppe https://www.facebook.com/groups/vardecykelklub, da opslag om klubbens mange aktiviteter, såsom sommer- og vinterstart, salg af klubtøj og henvisning til løb bliver lagt ud her.

Til at hjælpe bestyrelsen med formidlingen af aktiviteter, skrivning af artikler mv. har Bettina Aagaard Jacobsen meldt sig. Bettina har brugt lidt tid på at sætte sig ind i klubbens forskellige aktiviteter, og blev egentlig overrasket over niveauet; ”det er vildt at se, hvor meget der er gang i, i klubben på daglig basis. Der er høj aktivitet i de forskellige Facebook grupper, der vidner om endnu mere aktivitet på spor og landevej både til træning og løb. Det er fedt at se alt den aktivitet, og jeg glæder mig til at hjælpe med at fortælle om det både internt i klubben, men også udadtil, så vi får fortalt de gode historier og ved lidt mere om, hvad der foregår på andre hold end lige ens eget.”.
Hvis du har lyst til at fortælle eller har gode idéer til emner, der vil være relevante at skrive om, er du velkommen til at kontakte Bettina på mail baaj02@gmail.com .

Kommunikationsstruktur i Varde Cykelklub

Det kan være komplekst at finde informationer i VCK pga. de mange kommunikationskanaler.
Vi har derfor lavet denne struktur, hvor man kan se, hvor man finder informationer om træning, praktisk info og arrangementer.

VCK Kommunikations oversigt - pdf