Eventoversigt

Generalforsamling 2023 Varde Cykelklub

Antal tilmeldte: 11 Pris: 0,- Lokation:
Håndværkervej 10a
6800 Varde
Dato:
22-02-2023 18:30 - 21:00
Sidste frist for tilmelding:
19-02-2023
Beskrivelse

Generalforsamling 2023 Varde Cykelklub 

Se indkaldelsen i det fremsendte klubblad. 

Vel mødt! 

 

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbene år.
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
4. Planer for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelses medlemmer - følgende er på valg: