Politik for udlån af VCK lokaler, materiel og bil

 

Lokaler

Lokaler kan lånes af et medlem mod et tilskud på 500 kr. til klubkassen til dækning af slitage. Lån af lokale fordrer at lokalet er ledig for klubbens egne aktiviteter.
Lokalet skal afleveres rengjort og opryddet. Affald skal være bortskaffet.

Lokaler bookes ved Steen Kruchov på mail: kruchov@privat.dk


Materiel

Vi udlejer ikke klubbens materiel. Vi passer selv vældig godt på vort materiel og bærer selv ansvaret for evt. skader, der måtte opstå. Vi ønsker ikke at stille os selv og låner i et dilemma omkring evt. opståede skader på klubbens materiel.

I særlige tilfælde udlåner vi løbsrelaterede materialer som kegler og lignende til naboklubber.

Vi udlåner ellers ikke vort materiel og tidstagningsudstyr medmindre vi i klubregi er involveret i arrangementet.


 

Klubbil

Herunder listes ”spillereglerne” for benyttelse af vores klubbil.

Vi anvender bilen til:

  1. Arrangementer, hvor vi bruger vores tidtagningstrailer.
  2. Arrangementer, hvor vi bruger materialetrailer.         
  3. Klubture til fx Harzen.
  4. Indkøb af varer til kiosk/telt. 
  5. Store arrangementer, hvor der er lige muligheder for at deltage, og hvor vi stiller op for Varde Cykelklub.
  6. Kørsel, hvor klubben skal afholde udgiften til transporten.

Er du i tvivl, er du velkommen til at rette henvendelse til Steen Kruchov på mail: kruchov@privat.dk