Medlemsskab, Generalforsamling & Klubtøj

11-05-2021

Kære alle medlemmer (nuværende & tidligere),

Medlemskab af Varde Cykelklub i 2021:
Gennem vinteren har klubben skiftet adm. system og fået ny hjemmeside, og proceduren for at være medlem af Varde Cykelklub er ændret. Alle som var medlem i 2020 har fået en personlig mail med info om proceduren, men kort og godt skal man oprette en medlemsprofil på hjemmesiden og via den registrere sit medlemskab og man betaler medlemskabet via betalingskort. Klik her for at oprette profil og bliv medlem -> https://vardecykelklub.dk/teams. Når du har oprettet profilen, så går du til "køb af kontingent" og betaler med betalingskort, og vupti, så er du medlem.

Går du i stå, eller syntes du ikke det virker, så kontakt gerne kasserer Marianne Westergaard på kasserer@vardecykelklub.dk, så hjælper hun dig videre.

Er du ny i klubben og har måske været med i intro forløb på B&U for alle, eller via andre hold er kommet godt i gang, så håber vi du vil tegne medlemskab og styrke klubben og fællesskabet. For D-holdet i MTB er der jo et lidt længere forløb inden vi beder om at i tager stilling til medlemskab, men øvrige bedes melde sig ind efter tre "test" trænings gange.

Generalforsamling 2021:
Endelig ser det ud til at vi kan gennemføre generalforsamlingen - det bliver onsdag den 26/5 kl. 18:30 i Smedeværkstedet så vi overholder afstandskravene og kan mødes fysisk. Tilmelding skal gerne ske via https://vardecykelklub.dk/events  - vi håber at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen, så vi kan få inputs og debat om klubbens virke den kommende tid. Dagsorden kan ses på bagsiden af infobrevet 2021, som kan hentes her: 2021-Nyhedsbrev. Der er indkommet forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen, og de kan ses her 2021_Forslag_til_opdatering_af_klubbens_vedtaegter

Klubtøj:
Som det kunne læses i infobrevet fra januar 2021, så fokuserer klubben på at få så meget klubtøj ud blandt medlemmerne som muligt. Desværre måtte vi suspendere den planlagte bestillingsrunde her i foråret. Men nu kan vi åbne for processen.

Da vi jo ikke har sponsorer på tøjet, så er det virkelig "langtidsholdbart" og vi giver et stort tilskud til køb af 2 x kortærmet trico i den kommende bestillingsrunde, som åbnes lige om lidt - og forventes at forløbe over ca. tre uger. Der vil blive annonceret med prøvedage i separate opslag på FB-gruppen. Det er vigtigt at I bruger lidt tid til at prøve de dele, som i kunne tænke jer at bestille, da størrelserne falder lidt forskelligt ud på hhv. trico, jakker og pants.

Så:

  • Er du tidligere medlem, men har du endnu ikke betalt dit kontingent, så vil det være skønt og du får det på plads nu!
  • Er du ny rytter, som har gennemført et intro forløb og nu er klar på medlemskab, så meld dig ind nu!
  • Vil du være lækker og signalere at du er en del af Varde Cykelklub, så bestil klubtøj så snart Tommy Kristiansen annoncerer prøvedage og at onlinebestillingen er åben.

Mange hilsner
bestyrelsen i Varde Cykelklub

 

Læs mere

Shimano Liga powerd by Allbike #1 Varde - info og tilmelding er klar!

06-05-2021

Så er proportioner og tilmeldingen åben til Shimano Liga powerd by Allbike #1 i Varde den 12. & 13. juni 2021 åben og klar.

Det er en stor glæde for klubben at være vært ved den første afdeling af Ligaen efter det aflyste 2020 og stor usikkerhed omkring muligheden for at gennemføre i 2021. Men ved at flytte eventet en uge, så går vi fri af det udendørs forsamlingsloft og vi kan afvikle løbet som vi kender et Liga løb i Varde. Der vil naturligvis stadig blive taget hensyn og holdt afstand og vi forventer at folk opfører sig ansvarligt på stævneområdet.

Selve hovedløbet som afvikles for B&U om lørdagen og alle Voksen klasserne om søndagen kræver licens. Ønsker du ikke at indløse fuld licens, så kan du tegne en DCU motionslicens og betale 100 kr. via ”klippe kort” ordningen – søg google DCU Klippekort for mere info. Tilmelding og portioner til hovedløbet finder du på: https://www.sportstiming.dk/event/8415

Der afvikles også et Liga Motions event, som kører lørdag kl. 10.00. her kan du deltage uden licens og køre den fulde rute, som Elite klasserne kører om søndagen. Du finder alt info og tilmeldingslink her: https://www.sportstiming.dk/event/8879

Vi håber I vil bakke os op med en tilmelding til løbene, og hvis du kan afsætte lidt tid til at hjælpe os med en rutevagt eller andre praktiske opgaver ved løbet, så meld dig endelig ved lige at skrive en mail på mtb@vardecykelklub.dk

Læs mere

Yes, vi starter træningen op igen fra mandag den 1. marts.

24-02-2021

Så har vi opstartsgrundlaget og kan starte træning jf. info på holdenes Facebookgrupper. Der vil løbende blive slået info op på de relevante træningsgrupper i takt med at holdkaptejner m.v. får afklaret forløbet internt!

Men DGI skriver følgende omkring genåbningen:

Dagens udmelding har vakt jubel i idrættens verden, fordi der nu åbnes for udendørs træning i grupper på op til 25 personer. Det gælder både for voksne og børn og træder i kraft på mandag den 1. marts 2021.

Syv spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en corona-tid ??

1. Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?

     Ja.

2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?

     Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

3. Må vi rykke indendørs træning udendørs?

    Ja + forklaring, der ikke er relevant for VCK.

4. Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?

     Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.

5. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?

      Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

          - Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.

           - I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.

           - Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.

6. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?

     Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

7. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?

     Ja - toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.

Vi træner jf. træningstiderne på hjemmesiden og i klubbladet.
Gerne med fælles (holdinddelt) start fra klubhuset.

Vel mødt ????

Bestyrelsen

Læs mere

Pressemøde og hvad så...?

24-02-2021

Pressemøde og hvad så...????

I Varde Cykelklub afventer vi indledningsvis at Kulturministeriet tygger på aftalen. Herefter omsætter DGI og DCU beslutningerne vedrørende den udendørs idræt til idræts- og cykelvejledninger.

Det tager nogle dage.

Vi er bl.a. nysgerrige på, hvorledes forsamlingsforbuddet på 5 personer skal ses i forhold til at 25 personer må gennemføre organiseret udendørs træning. Men også om 2 metersreglen opløses i træningssammenhæng.

Når vi kender forsamlingsvilkårene, vil respektive træningsgrupper - formodentlig i næste uge - kunne informere om træningsopstart via Facebookgrupperne, idet trænere og holdkaptajner også lige skal have lejlighed til at organisere sig igen ????

I mellemtiden er der tid til at finde cykeltøjet frem og se om man kan huske, hvor man sidst stillede cyklen ????

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Læs mere

Klubtøj bestillingsrunden, som omtales i klubbladet, må desværre udskydes indtil vi kan tilbyde prøve mulighed.

24-01-2021

Vi håber og ønsker at kunne tilbyde mulighed for at prøve tøjet før bestilling, men med forsamlingsforbud på fem personer, så ser vi ikke mulighed for at gennemføre dette p.t. Men vi vil gerne tilbyde Jer at bestille de omtalte tilbud på tøjet, samt naturligvis også det øvrige sortiment.

Derfor åbner vi nu for bestillingen med en provisorisk deadline til 1. april, og dermed jo også senere levering af tøjet - vi skal forvente ca. 60 dage fra bestilling til levering af tøjet.

Når der åbnes op, så kommer der nye opdaterede oplysninger om forløbet, så vi beder om tålmodighed - intet er jo til at forudse lige nu, og vi syntes det er mega svært at finde de helt rigtige løsninger, men tror dette er til at forholde sig til for alle.

Vi vil løbende holde Jer orienteret via FB gruppen og hjemmesiden

Mange hilsner

Tommy Kristiansen, tøjansvarlig &
Bestyrelsen i Varde Cykelklub

 

 

Læs mere

Varde Cykelklub retter ind i forhold til Corona-regler

14-12-2020

Vi holder alle vejret og venter på, at Corona om et øjeblik går over med et lille prik i skulderen.
Indtil videre afventer VCK ændrede Corona regler og anbefalinger - mens vi fortsætter med nuværende reducerede aktivitetsniveau.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Læs mere

DM i mountainbike - UDSAT

14-12-2020

Som det nok er bekendt, så har Varde Cykelklub fået tildelt værtsskabet for DM i Mountainbike i 2021 i Blåbjerg. Vi har arbejdet med forskellige planer for nyt startområde, samt en kortere og mere kompakt rute med stor fokus på bl.a. Rævebjerget og den nordlige del af plantagen.

I forbindelse med vores breefingsmøde med Naturstyrelsen om muligheder og tilladelser, så bliver vi, for en måned siden opmærksom på, at der den kommende tid pågår store anlægsprojekter med “Baltic Pipe” i netop det “flade” område, som vi skal anvende til DM arrangementet.
Naturstyrelsen oplyste også at de havde oplysninger om at hele projektet var presset på tidsplanen. Derfor ville det i værste fald slet ikke være muligt at anvende området, som vi har planlagt – og i bedste fald, så ville det hele ligge i sand, da det har være opgravet.

 

Vi har derfor i samråd med DCU Mountainbike udvalget aftalt, at vi er kandidat til DM 2023 i stedet – der er allerede indgået aftale om DM i 2022, så denne løsning passer bedst ind i vores planlægning. Varde Cykelklub indtræder derfor igen som MTB Liga arrangør i 2021 og 2022. Disse løb afvikles i Sdr. Plantage, som vanligt.

Ole Klemmensen
fmd. MTB Udvalget

Læs mere