Varde Cykelklubs antidoping politik

 

Pr. 10. Marts 2013 publicerede Varde Cykelklub denne antidoping politik:

Da Varde Cykelklub aktivt bakker op om antidoping (Fair Cykling), har klubben følgende krav til medlemmerne.

Varde Cykelklub følger DCU retningslinjer mod doping.https://www.cyklingdanmark.dk/antidoping/ 

Som medlem af Varde Cykelklub følger et ekstraordinært ansvar. Varde Cykelklub forventer, at vores medlemmer på bedst mulige vis fremstår som værdige forbilleder for dansk cykelsport. Som medlem har/får du en bred berøringsflade til mange involverede i cykelsporten. Det gælder kontakt til andre medlemmer, ryttere, tilhængere, forældre, hjælpere, lokale medier m.m.

DCU har gennem mere end 10 år ført en markant og konsekvent anti-doping linje fulgt af en række initiativer mod doping. Anti-doping kampen er en kamp for fair cykelsport i Danmark med det mål at skabe tillid, troværdighed og respekt omkring dansk cykelsport. Det drejer sig om cykelsportens omdømme og renomme.

Denne kamp kan kun vindes gennem en fællesindsats. Derfor er det en forudsætning, at alle medlemmer i dansk cykelsport bakker op omkring anti-doping arbejdet ved at erklære sig enige i nærværende medlemserklæring og i øvrigt tage aktivt del i det lokale anti-doping arbejde.

Som medlem i dansk cykelsport erklærer du dig enig i følgende forhold:

Det er særligt væsentligt at betone DCU’s klare afstandtagen til overskridelse af cykelsportens regler, herunder brug af enhver form for doping. Som medlem i dansk cykelsport skal du vedkende dig en entydig anti-doping holdning og sætte dig ind i Anti-Doping Danmarks materiale omkring doping. https://www.antidoping.dk/

Du skal gøre dig bevidst om det ansvar der følger som medlem, også i forhold til at være en aktiv medspiller i anti-doping kampen og erklærer dig enig i DCU anti-doping politik.

23. januar 2013
Varde Cykelklubs bestyrelse