Baggrunden for ”En dag i visionernes tegn” - der senere blev til Plan 2010

 

Varde Cykelklub er på kort tid vokset sig rigtig stor. Vi er driftige og har mange gode arrangementer og endnu flere gode ideer!

Efter 10 års virke som god og aktiv motionsklub besluttede vi for snart et par år siden at blive licensklub under DCU. Vi har med stor succes arrangeret både cyklecross og MTB løb i DCU regi. Vi har arrangeret sommer- og vintercup. Næste år er turen så kommet til landevejsløb i DCU regi. En opgave vi selvfølgelig også løser til bravour! Men hvad skal der ske i årene frem?

Vi i bestyrelsen har i længere tid puslet med ideen om at se længere frem i tiden, måske 3, 4 eller 5 år. Altså få nedskrevet vore fælles visioner for fremtiden - for Varde Cykelklubs fremtid. Det er selvfølgelig ikke noget vi kan gøre selv. Du skal hjælpe os.”

Sådan lød invitationen til udvalgsmedlemmer og trænere i november måned 2007!! En bred flok med mange forskellig indgangsvinkler til klubben.

Plan 2010

Fællesskab, Åbenhed og Rummelighed er som bekendt de værdier som præger Varde Cykelklub og som skal præge os de kommende år.

Da bestyrelse, udvalgsmedlemmer og trænere var samlet til seminar sidst i 2007 for at snakke fremtid for Varde Cykelklub kom det som en naturlighed at vore værdier for fremtiden skulle lyde ”Fællesskab, Åbenhed og Rummelighed” det var alle hurtigt enige om.

Fremtiden er jo ikke udelukkende ord, der skal også handling til. Derfor Plan 2010. Det er den der er arbejdsredskabet for bestyrelsen og andre interesserede frem til 2010.

Når du læser planen vil du hurtigt opdage at flere af de tiltag som står nævnt allerede er igangsat og sådan skal det være, vi er i gang! Vi vil med jævne mellemrum forsøge at holde fokus på vore værdier Fællesskab, Åbenhed og Rummelighed. Derfor har vi også fået lavet et logo som fremhæver dette.

For at komme videre med Plan 2010 har vi i bestyrelsen besluttet at vi løbende trække enkelte emner ud af planen og så gå mere i dybden med dem. Lige nu arbejder vi med ”hvordan vi modtager nye medlemmer” og ”hvordan holder vi fokus på Plan 2010”. Med hensyn til sidstnævnte kan nævnes at der kommer en foto konkurrence som løber frem til generalforsamlingen 2009.

Plan 2010 er selvfølgelig ikke udarbejdet så den skal virke begrænsende. Der er altid plads til tiltag som gavner klubben og klubbens medlemmer. Har du ideer er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Vi håber derfor at du med dit engagement og gå på mod vil hjælpe med at nå målet til 2010. Det er vigtigt for os at vi bliver kendt som en klub hvor Fællesskab, Åbenhed og Rummelighed kommer i højsæde. Vore værdier skal være kendt af alle!

Det der i planen er fremhævet med rødt er det vi har lavet eller er i gang med. Det hele er selvfølgelig i stikordsform så det giver et lille indblik i hvad det er vi går og pusler med. Der vil løbende blive skrevet mere rød tekst ind efterhånden som vi kommer længere med planen.

Det er nu også op til dig og hjælpe med at få gang i processen og husk at vi skal se muligheder ikke begrænsninger. God læselyst!

Bestyrelsen
Varde Cykelklub  


OPLÆG TIL PLAN 2010

Der blev efter tema seminaret lavet en rapport som blev døbt Plan 2010 og den skitserede de punkter som der skulle arbejdes med fremefter. Se planen som > Rapport-2010-præsentation.pdf<


STATUS ÅR 2008 - PÅ PLAN 2010

Bestyrelsen vil løbende lave opfølgning og evaluering på de punkter der er i Plan 2010 og kommentere status med rødt

Se status 2008 som >RAPPORT-PLAN-2008-Status.pdf<


UNGDOMSPOLITIK - PLAN 2010

Bestyrelsen har i december 2008 vedtaget en ungdomspolitik for klubben som et led i Plan 2010. >Ungdomspolitik-2008.pdf<