Yes, vi starter træningen op igen fra mandag den 1. marts.

24-02-2021

Så har vi opstartsgrundlaget og kan starte træning jf. info på holdenes Facebookgrupper. Der vil løbende blive slået info op på de relevante træningsgrupper i takt med at holdkaptejner m.v. får afklaret forløbet internt!

Men DGI skriver følgende omkring genåbningen:

Dagens udmelding har vakt jubel i idrættens verden, fordi der nu åbnes for udendørs træning i grupper på op til 25 personer. Det gælder både for voksne og børn og træder i kraft på mandag den 1. marts 2021.

Syv spørgsmål og svar vedr. udendørsidræt i en corona-tid ??

1. Er det både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning/kamp?

     Ja.

2. Er der krav om negativ test, før man må deltage i udendørs træning?

     Nej, der er ikke krav om corona-test eller negativ test.

3. Må vi rykke indendørs træning udendørs?

    Ja + forklaring, der ikke er relevant for VCK.

4. Tæller en træner, dommer mv. med i forsamlingsforbuddet på 25?

     Ja, forsamlingsforbuddet omfatter alle de tilstedeværende dvs. både udøvere, trænere, dommer og evt. tilskuere eller forældre mv.

5. Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig?

      Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe er på max 25 personer inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

          - Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne - gerne mindst 2 meters afstand.

           - I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.

           - Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.

6. Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper af 25 samtidig?

     Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

7. Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?

     Ja - toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.

Vi træner jf. træningstiderne på hjemmesiden og i klubbladet.
Gerne med fælles (holdinddelt) start fra klubhuset.

Vel mødt ????

Bestyrelsen